Persondataforordning

Persondataforordning:

Persondataforordningen
Persondataforordning 1

Retningslinjer for behandling af personoplysning for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Frisør Saxkjær – Cvr. 40551964 (Persondataforordning)

Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik.

1. Generelt
2. Personoplysning
2.1 Hvad er personoplysninger ?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger ?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til ?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger ?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger ?
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger ?
3. Kontakt

1.Generelt

Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU`s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25 maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysning

2.1 Hvad er personoplysninger ?

Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandlinger. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og / eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger ?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består. Når du køber en service hos os har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på digi vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen. Ved ophør som kunde i salonen vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til ?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med salon. Oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive vidregivet til tredjepart. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen (eller tredjepart) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden vidregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader vidregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du kan som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du har tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis salonen ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysningeropbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger , du afgiver, i salonens IT-system eller fysisk i aflåst skab. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nuværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for “sidst opdateret” nederest på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3 kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registeret om dig hos salonen, skal du rette henvendelse til Charlotte Saxkjær på e-mail [email protected] eller på siden kontakt os. Er der registeret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilken informationer der er registeret om dig. Hvis du ønsker at klage over salonen behandling af dine personoplysninger kan det ske til Datatilsynet.

Datatilsynet:

Borgergade 28,5 sal 1300 København K Telefon 33-193200 E-mail [email protected]

Scroll to Top